Volg ons

Privacybeleid

Privacy verklaring

Good Travel Guide (hierna te noemen GTG) acht privacy en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij behandelen alle relevante gegevens in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring informeren wij u over uw rechten en onze plichten en geven wij aan welke gegevens wij van u verzamelen, met welk doel en leggen wij uit hoe uw gegevens worden opgeslagen.
Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Persoonlijke Informatie die wij ontvangen van gebruikers van de Site.
Wij gebruiken uw persoonlijke informatie alleen voor het verstrekken en verbeteren van de Site. Door de Site te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid.
Persoonsgegevens, worden verwerkt via de Nieuwsbrief inschrijfpagina en de Contact pagina. Als wij uw persoonsgegevens gebruiken in ons verdere contact met u, gaan wij daar zorgvuldig mee om. Wij gebruiken de informatie die wij ontvangen om onze diensten te leveren, om deze te verbeteren, voor communicatiedoeleinden en om onze klanten een goede en persoonlijke service te bieden.

Hoe verzamelen we gegevens?

GTG rechtstreeks van u informatie kunnen ontvangen, when u uw belangstelling voor het ontvangen van onze Nieuwsbrief, het Contactformulier, het Stageformulier, het Inschrijfformulier voor Good Travel Seal / Virus Aware Seal, of het Inschrijfformulier voor Auditor Training.

Welke gegevens verzamelen wij?

GTG kan verschillende gebruikersgegevens verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die GTG van u kan verzamelen zijn: contact- en accountgegevens. Zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, land, organisatie, reden van contact.

Hoe en waarom gebruiken wij deze informatie?

GTG kan de voornoemde gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u
Wij gebruiken uw gegevens wanneer u met ons communiceert (bijvoorbeeld om een verzoek in te dienen), zodat wij
- Contact met je houden;
- In staat zijn om service te verlenen.
- In staat zijn om onze zaken uit te voeren (Good Travel Seal, Virus Aware Seal, Auditor Training).
Voor onze legitieme zakelijke belangen
Wij gebruiken uw informatie voor de volgende legitieme zakelijke belangen:
- Om u onze nieuwsbrief en officiële mededelingen van onze organisatie toe te zenden.
- Voor onze marketingdoeleinden, om u te voorzien van informatie over onze evenementen. Dit omvat, bijvoorbeeld, e-mails met informatie;
- Voor het maken van gebruikersstatistieken.
De rubriek Communicatie is bestemd voor bedrijven die via e-mail (nieuwsbrieven) of andere methoden contact opnemen met gebruikers.
Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden.

Met wie delen wij gegevens?

Soms is het nodig om uw persoonsgegevens met derden te delen. In sommige gevallen kunnen wettelijke verplichtingen vereisen dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Als een rechterlijke uitspraak ons verplicht persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zullen wij daaraan moeten voldoen.
Wij kunnen uw gegevens ook doorgeven aan onze partners om een gezamenlijke activiteit te organiseren. Onze partners kunnen deze informatie gebruiken voor marketingdoeleinden. In dat geval worden alleen de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven.

Hoe slaan wij persoonsgegevens op?

GTG doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed worden beschermd. Alleen die personen voor wie dat uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van klanten of personen met wie wij zaken doen. Wij hebben passende technische maatregelen genomen en deze worden regelmatig bijgewerkt om ervoor te zorgen dat de gegevens veilig worden opgeslagen. Wij wijzen u er echter op dat het Internet nooit 100% veilig is.
Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig is om de door u gevraagde diensten te leveren.

Cookies en veiligheid

Cookies
Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens, die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden van een website naar uw browser gestuurd en op de harde schijf van uw computer opgeslagen. Zoals vele sites gebruiken wij "cookies" om informatie te verzamelen. U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige gedeelten van onze Site mogelijk niet gebruiken.
Wij gebruiken prestatiecookies, die soms analytische cookies worden genoemd, om informatie te verzamelen over uw gebruik van deze website en ons in staat te stellen de werking ervan te verbeteren. Prestatiecookies laten ons bijvoorbeeld zien wat de meest bezochte pagina's op de website zijn, stellen ons in staat om de algemene gebruikspatronen op de website te zien, helpen ons bij het registreren van eventuele problemen die u met de website ondervindt en laten ons zien of onze advertenties al dan niet effectief zijn. Prestatiecookies op deze website zijn:
__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz: Ingesteld door Google Analytics en Google Tag Manager om website-eigenaren in staat te stellen bezoekersgedrag te volgen en de prestaties van de site te meten. Om u af te melden van Google Analytics en Google Tag Manager, ga naar de Google Analytics-website.
Beveiliging
De veiligheid van uw Persoonlijke Informatie is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van transmissie over het Internet, of methode van elektronische opslag, 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonlijke Informatie te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Contact en toegang

Wij erkennen ten volle uw wettelijk recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen om dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en de gegevens aan een andere partij overdragen. Voor vragen over ons privacybeleid of vragen met betrekking tot toegang tot en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
Goede reisgids (Groene Bestemmingen BV)
Rapenburg 8
2311 EV Leiden
Nederland
E-mail: contact@goodtravel.guide 

Klachten

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag bij het vinden van een oplossing. Als een minnelijke oplossing niet mogelijk is, kunt u altijd contact opnemen met het College Bescherming Persoonsgegevens.

Wijzigingen in de privacyverklaring

GTG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig het privacybeleid van GTG te bekijken met betrekking tot wijzigingen. Als wij belangrijke wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen en als er belangrijke wijzigingen zijn, zullen wij u zo nodig ook om toestemming vragen.
Dit Privacybeleid is van kracht vanaf september 2020 en zal van kracht blijven, behalve met betrekking tot eventuele wijzigingen in de bepalingen ervan in de toekomst, die van kracht zullen zijn onmiddellijk nadat ze op deze pagina zijn geplaatst.

Registreren

Je hebt geen toestemming om te registreren